Новини


Гръцките богове

2022-04-29 16:59:41

На 28.04.2022 г. в Актовата зала на училището се проведе интердисциплинарен урок на тема „Гръцките богове“. Урокът интегрира учебно съдържание по литература, история, география и изобразително изкуство. За ...
На 27.04.2022 г. в 4 в клас с ръководители Златина Филипова и Ивана Събева се проведе урок по математика за приемственост между начален и прогимназиален етап. Павлина Стоилова – дългогодишен преподавател по математика в ...