Новини


Скъпи ученици, уважаеми родители, по повод Коледните празници представяме електронните картички, изработени с програмата Paint от ученици от пети клас!
СКЪПИ КОЛЕГИ, УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ! Днес за пореден, 47-ми  път нашето училище чества своя патронен празник. „Антон Страшимиров“ е училище с богата история и традиции, училище със съвременен облик, ...
Наша гордост

2021-12-06 13:37:23

https://youtu.be/9LgazerBt4c
УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И КОЛЕГИ, Във връзка с писмо с изх. № 0502-408/01.12.2021 г. на г-жа Мария Гайдарова – заместник–министър на образованието и науката, Ви информирам, че в област Бургас е осигурена психологическа ...