Новини


ВТОРО МЯСТО БДП

2024-03-21 09:18:49

       На 15.03.2024 г. в Конгресен център на Пристанище Бургас се проведе Общински кръг от Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя“. Събитието е организирано от ...
Вече официално е прието и обнародвано в Държавен вестник, че могат да се ползват до 15 учебни дни в една учебна година с мотивирано заявление от родителя до класния ръководител, но не повече от 5 дни наведнъж. ...
  Уважаеми родители,  Ръководството на ОУ "Антон Страшимиров" Ви напомня за организираната родителска среща за записване на ученици в първи клас за учебната 2024/2025 година. Тя ще се проведе на 21.03.2024 г., от 18.00 ...
СЪСТЕЗАНИЕ

2024-03-15 11:20:30

На 27 февруари се проведе ежегодното състезание по английски език в начален етап - “Spelling is easy”, организирано от учители по английски език и Училищно настоятелство при ОУ „Антон Страшимиров“ . Учениците ...