„Писани яйца“

В детските очи светът е пъстър, искрен и магичен. Там доброто винаги побеждава и справедливостта винаги възтържествува. В такава вълшебна приказка нашите ученици претвориха своите фантазии за възкръстването на новия живот, на новата надежда и на безмерната обич между хората. Така те пожелаха да украсят училището за Великден – най-големия християнски празник.
„Писани яйца“, изработени групово с много вдъхновение и ентусиазъм, грейнаха днес на фасадата на училището. Светли и ярки цветове, изпълнени със слънчево настроение и радост, сякаш вдъхнаха на старата сградата нов живот.
Детската искреност и чистота превърнаха ОУ “Антон Страшимиров“ за пореден път в „слънчево място за деца“.