„Да споделим Великден!“

Уважаеми ученици, родители и колеги,
Дарителската кампания „Да споделим Великден!“, се проведе в периода 26 – 29 април 2021 год.
Събраните средства са в размер на 1373 лв.
С тях бяха закупени ваучери за храна и отделени суми, с които да се подпомогнат семействата и близките на деца в неравностойно социално положение, като волята на дарителите ще се проконтролира от класните ръководители и ръководството на училището.
Благодарим, че отворихте сърцата си за доброто и дадохте надежда, светлина и празничен уют на нуждаещите се наши деца!