Психологическа подкрепа - безплатен телефон

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И КОЛЕГИ,
Във връзка с писмо с изх. № 0502-408/01.12.2021 г. на г-жа Мария Гайдарова – заместник–министър на образованието и науката, Ви информирам, че в област Бургас е осигурена психологическа подкрепа и консултиране за преодоляване на последиците от кризата, породена от пандемията чрез безплатна телефонна линия – 0893 631 573.
Телефонната линия ще е на разположение на нуждаещите се всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа до края на месец декември 2021 г.