Проект „УСПЕХ“

През учебната 2012/2013 година в ОУ“Антон Страшимиров“  продължава работата по проект „УСПЕХ“, част от програмата „Да направим училището привлекателно за младите хора“. Този проект се осъществява с подкрепата на оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ и е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

     Проектът предоставя финансиране на извънкласни дейности с цел създаване на условия за осмисляне на свободното време на учениците в държавни и общински училища.

      В училището се провеждат 21 извънкласни и извънучилищни дейности. Има създадени клубове по:

клуб "Математиката в действие – секция А" с ръководител Антоанета Камбурова
клуб "Математиката в действие – секция В" с ръководител Ана Николова
клуб "Аз и великите българи" с ръководител Мария Божинова
клуб"Компютърна графика и дизайн – секция А" с ръководител Илияна Христова
клуб "Компютърна графика и дизайн – секция В" с ръководител Илияна Христова
клуб "Родолюбие"с ръководител Ивелина Русинова
литературно студио "Слънчо" с ръководител Марийка Сивова
клуб "Предприемачество" с ръководител Марийка Сивова
ателие "Изкуствата" с ръководител Димитрина Асланова
ателие "Вълшебни ръце" с ръководител Христина Стоева
клуб "Млад предприемач – секция А" с ръководител Пепа Янева
клуб "Млад предприемач – секция В" с ръководител Мария Божинова
театрално студио "Искрици" с ръководител Мери Хльостарова
клуб "Здраве" с ръководител Петя Сулева
училищен вестник "Дъга" с ръководител Румяна Кулева
клуб "Родно слово" с ръководител Георги Тодоров
клуб "Предприемачите в действие" с ръководител Павлина Стоилова
клуб "В света на художествената литература" с ръководител Галя Стоева
клуб "Бей Син" с ръководител Даниела Тенева
"Студио за красота" с ръководител Цветелина Димитрова
клуб "Общувай свободно с целия свят" с ръководител Петранка Желязкова

Общо 307 ученици от ОУ“Антон Страшимиров“ – Бургас са включени в проекта.

Групите са съобразени с интересите на учениците, като основните цели са да се осмисли тяхното свободно време, да открият нови таланти, да развият допълнителни знания, умения и компетентности.

Чрез този проект се залага провокиране на нестандартно мислене, самостоятелност и формиране на умения.