Проект „Квалификация на педагогическите специалисти“

Проектът "Квалификация на педагогическите специалисти" дава възможност до 2014 година над 42 000 учители, помощник-директори и директори да преминат обучения за повишаване на квалификацията. Той се изпълнява от Министерството на образованието в партньорство с Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието.

В работата по Проект "Квалификация на педагогическите специалисти" в ОУ "Антон Страшимиров" участват 51 учители в 3 направления.

Цел – повишаване на квалификацията на преподавателите в различни области на познанието и работата с учениците.