НВО 4 клас

С гордост съобщаваме за високите резултати на нашите четвъртокласници на Националното външно оценяване за учебната 2020/2021 г.:
Български език и литература
Брой явили се ученици: 141
Среден брой точки: 42,93 при максимални 50 и средно за страната 37,25 т.
Успеваемост в проценти: 85,86%
Средна оценка: Отличен 5,62
Математика
Брой явили се ученици: 141
Среден брой точки: 38,20 при максимални 50 и средно за страната 31,57
Успеваемост в проценти: 76,41%
Средна оценка: Много добър 5,10
Изказваме нашата благодарност и поздравления за класните ръководители : г-жа Дарина Планинска, г-жа Величка Пеева, г-жа Мариана Славова, г-жа Иванка Костадинова, г-жа Недялка Карастамова и г-жа Светла Андреева, както и на учителите в ГЦОУД: К. Химитлийска, Д. Дионисова, Сл. Атанасова, С. Юлиянова!