STEM УРОК В ПЪРВИ КЛАС

     На 19. октомври в 1.А клас се проведе STEM урок за геометричните фигури. Урокът беше изпълнен с различни и атрактивни дейности. 
Началото бе поставено с игра за сортиране, разпознаване и назоваване на геометричните фигури и форми с помощта на интерактивната дъска.
      В основната част бе проведена кратка беседа, в която децата показаха завидни знания. Веднага след това демонстрираха и умения за чертане на квадрат и триъгълник в квадратна мрежа . 
     По време на груповата работа учениците с голям интерес, бързина и сръчност сглобиха геометрични фигури. Всеки екип представи своята конструкция и всички заедно изработиха табло, на което беше представено нашето любимо училище „Антон Страшимиров“. 
     Урокът завърши с приказка за задружните геометрични фигури и първокласниците се обединиха под мотото, че макар и различни по размер и форма, всички могат да бъдат добри и задружни приятели. 
     Урокът потвърди факта, че математиката може да е лесна и в училище знанията се трупат неусетно.