Съобщение

Уважаеми родители и ученици,
Тържественото откриване на учебната 2021/2022 година ще бъде на 15.09.2021 г. от 9.00 ч. в училищния двор за учениците от 1 и 5 клас.
– Учениците от випуските 2 и 4 клас започват на 16.09. 2021г. с учебни часове по програма.
– Учениците от 6 и 7 клас да се явят на 15.09. 2021 г. в двора откъм служебния вход за получаване на учебници и седмична програма по график, както следва:
8.30 – 8.45 ч. – 6 а клас;
8.45 – 9.00 ч. – 6 в клас;
9.00 – 9.15 ч. – 6 г клас;
9.15 – 9.30 ч. – 6 д клас;
9.30 – 9.45 ч. – 6 е клас;
10.00 – 10.15 ч. – 7 а клас;
10.15 – 10.30 ч. – 7 б клас;
10.30 – 10.45 ч. – 7 в клас;
10.45 – 11.00 ч. – 7 г клас;
11.00 – 11.15 ч. – 7 д клас;
11.15 – 11.30 ч. – 7 е клас.
През месец септември в първа учебна смяна ще учат учениците от 1 до 4 клас, а във втора учебна смяна – от 13.15 ч. – учениците от 5 до 7 клас.
Желаем здраве и успешна нова учебна година на всички!

Съобщение

Уважаеми родители,

През новата 2021/2022 учебна година всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите за новата учебна година.

Средствата се отпускат независимо от доходите на семейството при условие, че децата живеят постоянно в страната.

Финансовата подкрепа  се отпуска след подаване на заявление – декларация в дирекция „Социално подпомагане“ като се представи удостоверение от училището, в което е записано детето.

Срокът за подаване на заявлението е не по-късно от 15 октомври 2021 г.

Съобщение

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, приети и записани в нашето училище,
Информираме ви, че служебните бележки до Дирекция „Социално подпомагане“ за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в 1 клас по чл.10 а от Закона за семейните помощи за деца, са изготвени.
Можете да ги получите от дежурните учители в учителската стая в училище, в седмицата от 19.07. до 23.07.2021 г. включително.

Съобщение

Уважаеми родители на бъдещи петокласници,

разпределението на учениците по паралелки в 5 клас според заявленията за ИУЧ, критериите и обявените свободни места, са на разположение в учителската стая на училището.

Информация се дава на място или на телефон 056 88 73 82.

Наша гордост

С огромна гордост споделяме с вас отличните резултати на нашите ученици на националното външно оценяване след 7 клас.
По брой отлични оценки по български език и математика учениците от ОУ „Антон Страшимиров“ са на второ място в областта след ППМГ, като над 90 т. по БЕЛ са получили 17 ученици, а по математика – 13. По математика един ученик е с максимален резултат от 100 точки.
Средният резултат в точки за училището е:
– по БЕЛ при средно за областта 54.04 т. и за страната – 53.86 т. нашите 167 седмокласници са получили средно – 70.03 т. Над 80 т. имат 54 ученици.
– по математика при средно за областта 39.27 т. и за страната – 37.94 т. нашите възпитаници имат средно 58.08 т. Над 80 т. имат 43 ученици.
Браво на нашите ученици и техните неуморни и мотивиращи учители за високите постижения!
Гордеем се с вас!

Съобщение

Уважаеми ученици и родители,

Oценителски центрове, в които учениците от VІІ и Х клас могат да се запознаят с проверените си и оценени изпитни работи от Националното външно оценяване по български език и литература, по математика и по чужд език, както следва:

1. По български език и литература – VII клас – ПГМЕЕ-Бургас;

2. По математика VII клас – ПГЕЕ „К. Фотинов“- Бургас.

Запознаването с оценените и проверени изпитни работи ще се осъществи при спазване на следния график:

Сряда, 30.06.2021 год. – от 8.30 часа до 13.00 часа и от 13.30 часа до 18.30 часа;

Четвъртък, 01.07.2021 год. – от 8.30 часа до 13.00 часа и от 13.30 часа до 18.30 часа;

Петък, 02.07.2021 год. – от 8.30 часа до 13.00 часа и от 13.30 часа до 18.30 часа;

Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО по БЕЛ и по математика става в присъствие на член на РКПОИР по БЕЛ /по математика чрез влизане в системата с определени права на достъп, като:

Индивидуалните резултати от НВО се обявяват в електронна система на страницата на МОН и достъпът до нея се осъществява едновременно с входящ номер и уникален индивидуален идентификационен код;

Ученикът се допуска да се запознае с изпитната си работа само при представяне на документ за самоличност и служебна бележка, в която се съдържа входящия номер и ИД кода за достъп;

Запознаването с изпитната работа се осъществява само в присъствието на родител/настойник на ученика;

ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;

сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;

не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

Лятото настъпи и ваканцията вече е факт. В свободното време пред децата ни отново предстоят весели дни и забавления, но опасностите също дебнат. В тази връзка, при спазване на всички епидемиологични мерки, шестокласници от ОУ „А. Страшимиров“ се срещнаха с пресаташето на ОД на МВР Бургас Цветелина Рандева. Целта на срещата бе превенция на виртуалните престъпления, преодоляване на възможни рискове и опасности. Подобни срещи се провеждат в още четири училища в града ни. Събитието се осъществява със съдействието на Община Бургас и Обществен дарителски фонд. Учениците получиха спортни пособия, с които през следващата учебна година ще се включат в инициативата „Един час без виртуални устройства“.