Съобщение

Уважаеми родители на бъдещи петокласници,

На 12.09.2022 г. от 18.00 ч. в класните стаи на класовете от випуск 5 клас ще се проведе информационна родителска среща с класните ръководители.

Очакваме ви!

Съобщение

Уважаеми ученици и родители, Информираме ви, че 02.05.2022 г. – понеделник – е неучебен и неработен ден. Учебните занятия ще се възобновят на 03.05.2022 – вторник – с промяна в учебните смени, както следва: – Учениците от 1 до 4 клас учат в първа учебна смяна през м. май; – Учениците от 5 до 7 клас учат във втора учебна смяна през м. май. 6 май – петък – е официален празник и е неучебен и неработен ден.

Прием в първи клас

Уважаеми родители на бъдещи първокласници през учебната 2022 – 2023 година, може да се запознаете с електронната системата за кандидатстване в първи клас, правилата, сроковете и критериите за прием на следния линк: https://www.uburgas.org/

Важно!

Уважаеми ученици и родители,Информираме ви, че съгласно Заповед № РД-01-25/ 04.02.2022 г. на директора на РЗИ – Бургас, поради сложната епидемична обстановка и повишена заболеваемост, от 07.02. 2022 г. до 11.02.2022 г. вкл., учениците от прогимназиален етап от 5 до 7 клас ще се обучават в електронна среда, в I смяна с начало на часовете от 8.00 ч., според приложения график. Учениците от начален етап от 1 до 4 клас се обучават присъствено, като 2, 3 и 4 клас ще бъдат във II смяна от 13.15 ч., при задължително тестване в класните стаи преди часовете, както следва:- за учениците от 1 клас и ГЦОУД от 2, 3 и 4 клас – от 8.20 ч.- за учениците от 2, 3 и 4 клас, които не посещават ГЦОУД – от 12.45 ч.

График за онлайн обучение прогимназиален етап – I смяна/ учебен час – 30 минути/