Съобщение

На вниманието на родителите и учениците от 4 клас. Състезанието  по математика за 4 клас ще се проведе на 11.05.2021 г. от 11:30 ч. Срок за записване на участниците – 29.04.21г. при класните ръководители.(Състезанието е безплатно.)

Антигенни тестове

Уважаеми родители,

    Във връзка с извънредната епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, Министерството на здравеопазването има възможност да проведе бързи антигенни тестове сред учениците. Антигенните тестове за определяне на причинители на заразни заболявания се използват в медицинската практика от много години. Тяхната цел е да открият специфична чужда част (антиген) от причинителя в изследваната проба, което се изразява в положителен резултат от съответното изследване. Бързите антигенни тестове за COVID-19 са насочени към определени белтъци (антигени) на вируса SARS-Co-2 – причинител на заболяването.

    При провеждане на изследване с бързи антигенни тестове резултатите са готови в рамките на един час, което позволява лесно и бързо изследване на повече хора за дадено заболяване. Материалът за изследване с бърз антигенен тест се взема от носоглътката с тампон, подобно на изследването PSR. Възможен е лек дискомфорт при манипулацията, но инванзивното действие се осъществява от медицински специалист.

    Изследването е по желание и целта е да се намали възможността за предаване на инфекции от COVID-19 от вирусоносител или болен в училищна среда. За малолетни и непълнолетни деца и ученици е необходимо съгласие на родител/настойник. Поради тази причина попълнете еднократно анкетата, към която има линк и в която ще изразите съгласие или несъгласие за провеждане на бързи антигенни тестове на вашето дете!

Срок до 08.02.2021г. 18:00ч.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbagkWKf8E95Rmuvr7qh9WOuKmfx3llQabYJ882etIIqbYIg/viewform

Съобщение

Уважаеми родители на бъдещи петокласници, разпределението на учениците по паралелки в 5 клас според заявленията за ИУЧ, критериите и обявените свободни места, са на разположение в канцеларията на училището. Информация се дава на място или на телефони 056 88 73 83 и 056 88 73 85.