ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Уважаеми ученици и родители, След направения анализ на епидемичната обстановка в училището и постъпилите предписания от РЗИ за учениците от прогимназиален етап за изолация в домашни условия, считано от 04.10.2021 г до 15.10.2021 г. включително, учениците от 5,6 и 7 клас в ОУ „Антон Страшимиров“ преминават на обучение в електронна среда. Те ще бъдат в първа учебна смяна през месец октомври, като онлайн часовете са с начален час 9.00 ч. и продължителност от 30 минути, съгласно утвърдения график. Учениците от начален продължават в присъствено обучение, като от 04.10.2021 г. учениците от 2,3 и 4 клас ще се обучават във втора учебна смяна с начало 13.15 ч.

Съобщение!

ОУ „Антон Страшимиров“ обявява 12 свободни места за пети клас за учебната 2021-2022г. в паралелка с учебен план:

ИУЧ: БЕЛ – 0,5 ч, Математика – 1ч., Изобразително изкуство – 1ч..

Документи се приемат в канцеларията на училището от 9:00 до 17:00ч. от 01.07 до 09.07.2021г.

Необходими документи

  1. Заявление до Дректора в свободен текст.

  2. Удостоверение за завършен начален етап – оригинал.

  3. Декларация за лични данни.

Съобщение

На вниманието на родителите и учениците от 4 клас. Състезанието  по математика за 4 клас ще се проведе на 11.05.2021 г. от 11:30 ч. Срок за записване на участниците – 29.04.21г. при класните ръководители.(Състезанието е безплатно.)

Антигенни тестове

Уважаеми родители,

    Във връзка с извънредната епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, Министерството на здравеопазването има възможност да проведе бързи антигенни тестове сред учениците. Антигенните тестове за определяне на причинители на заразни заболявания се използват в медицинската практика от много години. Тяхната цел е да открият специфична чужда част (антиген) от причинителя в изследваната проба, което се изразява в положителен резултат от съответното изследване. Бързите антигенни тестове за COVID-19 са насочени към определени белтъци (антигени) на вируса SARS-Co-2 – причинител на заболяването.

    При провеждане на изследване с бързи антигенни тестове резултатите са готови в рамките на един час, което позволява лесно и бързо изследване на повече хора за дадено заболяване. Материалът за изследване с бърз антигенен тест се взема от носоглътката с тампон, подобно на изследването PSR. Възможен е лек дискомфорт при манипулацията, но инванзивното действие се осъществява от медицински специалист.

    Изследването е по желание и целта е да се намали възможността за предаване на инфекции от COVID-19 от вирусоносител или болен в училищна среда. За малолетни и непълнолетни деца и ученици е необходимо съгласие на родител/настойник. Поради тази причина попълнете еднократно анкетата, към която има линк и в която ще изразите съгласие или несъгласие за провеждане на бързи антигенни тестове на вашето дете!

Срок до 08.02.2021г. 18:00ч.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbagkWKf8E95Rmuvr7qh9WOuKmfx3llQabYJ882etIIqbYIg/viewform