„Електричеството в нашето ежедневие“

Това е само една малка част от проектите на тема: „Електричеството в нашето ежедневие“, изработени от нашите седмокласници!