Важно

Уважаеми ученици и родители,
Съгласно Заповед № РД09-24 /11.01.2023 г. на Министъра на образованието, дните от 12.01.2023 г. до 17.01.2023 г. включително, се обявяват за неучебни и няма да се провежда обучение от разстояние в електронна среда за посочения период.