Важно

Уважаеми родители и ученици,
Информираме ви, че съгласно Заповед № РД – 09-4657/23.09.2022 г. на министъра на образованието и науката, 03.10.2022 г. – понеделник – е неучебен ден след избори за учениците от ОУ „Антон Страшимиров“ – Бургас.
Учебните занятия ще се възобновят на 04.10.2022 г. – вторник – с промяна в учебните смени, както следва:

  • учениците от 1 до 4 клас се се обучават в първа учебна смяна с начало на часовете от от 8.20 ч. за 1 и 2 клас и от 7.30 ч. за 3 и 4 клас;
  • учениците от 5 до 7 клас ще се обучават във втора учебна смяна с начало на часовете от 13.15 ч.

График за промяна на смените

Паралелките в начален етап започват във II смяна през месец
септември 2022г.
Паралелките в прогимназиален етап започват в I смяна през месец
септември 2022 г.
Учениците от I клас са в I смяна целогодишно.
Учениците от IV, V, VI и VII класове се обучават в I смяна през
месец юни 2023 г.

Съобщение

Уважаеми родители на бъдещи петокласници,

На 12.09.2022 г. от 18.00 ч. в класните стаи на класовете от випуск 5 клас ще се проведе информационна родителска среща с класните ръководители.

Очакваме ви!