Прием 5 клас

Уважаеми родители на четвъртокласници от други училища,
Подаването на документи за записване в 5 клас в ОУ „Антон Страшимиров“ – Бургас за учебната 2022/2023 г. ще се осъществи в периода 20.06.2022 г. – 24.06.2022 г. в Актовата зала на училището.
Комисията за прием на документи ще работи от 8.00 ч. до 18.00 ч.
От 27.06.2022 г. до 01.07.2022 г. вкл. документи ще се приемат в Канцеларията на училището на 2 ет.
Необходими документи за записване в 5 клас:
1. Оригинал на удостоверението за завършен начален етап на образование
2. Акт за раждане на детето – за сверяване на данни
3. Заявление за учебен план на паралелката – по образец на училището.
4. Декларация за лични данни – попълва се на място при подаването на документите.
5. Приложения – копия на грамоти, сертификати, награди и др., показващи участия и резултати в състезания, конкурси, олимпиади по учебен предмет, включен в ИУЧ, за който се кандидатства, съгласно критериите, публикувани в сайта.