ВАЖНО!!!


Уважаеми ученици и родители,
Информираме ви, че от понеделник – 28.02.2022 г. – се възстановяват присъствените занятия за учениците от 5, 6 и 7 клас. Ще се извърши и промяна в учебните смени, както следва:

  • учениците от 1, 2, 3 и 4 клас ще се обучават в първа смяна;
  • учениците от 5, 6 и 7 клас ще се обучават във втора смяна.
    Преди началото на часовете ще се извърши задължително тестване на учениците в класните стаи, съответно – от 8.20 ч. за учениците в 1 и 2 клас, от 7.30 ч. за учениците от 3 и 4 клас и от 12.45 ч. – за учениците от прогимназиален етап.
    https://www.mon.bg/bg/news/4697

Денят на розовата фланелка

Всяка последна сряда на февруари отбелязваме „Денят на розовата фланелка“ – ден за борба с училищното насилие и тормоз.
И тази година, за пореден път в нашето училище организирахме множество инициативи, посветени на този проблем в световен мащаб. „Утре, последната сряда на февруари, нека всички ние – ученици и учители – да се облечем в розово, като с това заявим нашата категорична позиция – „ТОРМОЗЪТ СПИРА ДО ТУК!“ – това беше призивът на седмокласниците, организирали една от инициативите – радиопредаване за борбата с училищното насилие. Учениците заявиха своята позиция на непримиримост към грубостите, насилието и обидите. Те разказаха историята на този ден, датираща от 2009 г.
Във всяка класна стая поставихме стихотворението на 14-годишната английска ученичка Лора Гриймс, жертва на многобройни обиди и подигравки от страна на съучениците си. В него момичето с много болка разкрива копнежа си по разбирателство, приятелство и толерантност между хората.
Паралелно с това, за да предложим пътища за възможни решения на конфликтите, предоставихме на учениците постери с „Кръга на избора“. Посочените идеи дават правото на всеки да определи сам своите стъпки при решаването на възникналите междуличностни проблеми, без да прибягва до насилие и тормоз над другите.
За пълната информираност по проблема организирахме съвместни часове с Асоциация „Деметра“ на випуските 5 и 6 клас. На достъпен и разбираем език специалисти психолози разговаряха с децата за причините за насилието в училище, за видовете агресия, за разликата между насилие и тормоз, за адекватни и безопасни действия при регистриране на насилие. Учениците активно и открито разсъждаваха и предлагаха начини за трансформиране на негативната енергия в позитивна, търсиха алтернативи на тормоза и показаха интереса си към други подобни инициативи.
Всяка последна сряда на февруари имаме основание да се обърнем към себе си и да се попитаме: “Защо идваме тук? Има ли училището ресурс да се справи с този тежък проблем? Къде се корени причината за това явление?“ Остава откровено и отговорно пред себе си да се замислим: „Ще търпим ли тормоз, ще бъдем ли безучастни, ще допринесем ли с поведението си за нормално общуване помежду ни?“
Може би отговорите са навсякъде в ежедневието ни, може би все пак трябва да отправим първия си поглед към семейството.

Съобщение

Уважаеми ученици и родители,
Информираме ви, че съгласно заповед № РД09-2410/ 18.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, от понеделник – 21.02.2022 г. – учениците от 5 и 6 клас ще се обучават в електронна среда за периода до 25.02.2022 вкл.
Присъствено ще се обучават учениците от 7 клас с тестване на 21.02.2022 г. от 7.00 ч. в класните стаи. Прогимназиален етап е в първа учебна смяна с начало на часовете от 7.30 ч. и в ОРЕС, и присъствено.
Учениците от начален етап продължават да се обучават присъствено при задължително тестване преди учебните часове в понеделник , като 1 клас се обучават в първа учебна смяна, а учениците от 2 до 4 клас – във втора смяна.

Важно съобщение

Учениците, които ще участват в областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование, следва да се явят на 20.02.2022 г. от 8:00 часа в сградата ОУ „А.Страшимиров“ с документ за самоличност. Могат да ползват син химикал и непрограмируем калкулатор. Приложения: списъци на класирани ученици по възрастови групи.

Важно!

Уважаеми родители и ученици,
Информираме ви, че съгласно заповед РД 09-2354/ 11.02. 2022 г. на Министъра на образованието и науката, от понеделник – 14.02. 2022 г. – до 18.02. 2022 г. включително, учениците от 5 и 6 клас ще се обучават присъствено в 1 учебна смяна със задължително тестване от 7.00 ч. в класните стаи.
За посочения период учениците от 7 клас ще бъдат в онлайн обучение с начален час на часовете от 7.30 ч. според приложения график.
Учениците от 1 до 4 клас продължават присъственото си обучение / 2, 3 и 4 клас – 2 учебна смяна/, с тестване в понеделник преди часовете.
Онлайн обучение – VII клас – 1 смяна/ учебен час – 30 минути/
1 час 07.30 – 08.00
2 час 08.20 – 8.50
3 час 09.10 – 09.40
4 час 10.10 – 10.40
5 час 11.00 – 11.30
6 час 11.45 – 12.15
7 час 12.25 – 12.55

Важно!

Уважаеми ученици и родители,Информираме ви, че съгласно Заповед № РД-01-25/ 04.02.2022 г. на директора на РЗИ – Бургас, поради сложната епидемична обстановка и повишена заболеваемост, от 07.02. 2022 г. до 11.02.2022 г. вкл., учениците от прогимназиален етап от 5 до 7 клас ще се обучават в електронна среда, в I смяна с начало на часовете от 8.00 ч., според приложения график. Учениците от начален етап от 1 до 4 клас се обучават присъствено, като 2, 3 и 4 клас ще бъдат във II смяна от 13.15 ч., при задължително тестване в класните стаи преди часовете, както следва:- за учениците от 1 клас и ГЦОУД от 2, 3 и 4 клас – от 8.20 ч.- за учениците от 2, 3 и 4 клас, които не посещават ГЦОУД – от 12.45 ч.

График за онлайн обучение прогимназиален етап – I смяна/ учебен час – 30 минути/