Съобщение

Уважаеми ученици и родители,
Съгласно заповед №РД09-147/24.01.2022 г. на Министъра на образованието и науката, дните 31.01., 02.02. , 03.02. и 04.02.2022 г. са обявени за неучебни дни.
Съгласно заповед №РД-09-1804/31.08.2021 г. на Министъра на образованието и науката 01.02.2022 г. е неучебен – междусрочна ваканция.
Учениците няма да бъдат на училище от 31.01. до 04.02.2022 г. (включително). Учениците се връщат на училище на 07.02.2022 г. с променени учебни смени, както следва:
I учебна смяна – V-VII клас, I клас и групите за целодневно обучение;
II учебна смяна – II- IV клас.
Преди началото на учебните часове на 07.02.2022 г. ще се извърши задължително тестване на учениците:
за I клас и групите за целодневно обучение – от 8.20 ч.,
за учениците от II, III и IV клас, които не посещават ГЦОУД – от 12.45 ч.
за V, VI и VII клас – от 7.00 ч.
Бъдете здрави!

Важно!

Уважаеми ученици и родители,
Информираме ви, че съгласно Заповед № РД – 01 – 21/20.01. 2022 г. на Директора на РЗИ – Бургас, от понеделник, 24. 01. до 28.01.2022 г. вкл., учениците от 5 и 6 клас преминават на онлайн обучение.
Присъствено ще се обучават учениците от 1 до 4 клас и випуск 7 клас при задължително тестване преди часовете в училище на 24.01.2022 г.
Смените се запазват до края на този месец – 1 – 4 клас продължават обучението си в първа учебна смяна, а 5 – 7 клас – във втора учебна смяна, съгласно публикувания график за онлайн и присъствено обучение в прогимназиален етап.