Съобщение

Уважаеми родители и ученици,
Напомняме ви, че 15.11. 2021 г. – понеделник – е учебен ден в онлайн среда за всички ученици от 1 до 7 клас.
Съгласно Заповед № РД09-4247/ 08.11.2021 на Министъра на образованието, присъствените учебни занятия за учениците от 1 до 4 клас, чиито родители са декларирали съгласие за тестване, ще бъдат възобновени на 16.11.2021 г.- вторник – в първа учебна смяна.
Учениците от 1 и 2 клас започват от 8.20 ч., а учениците от 3 и 4 клас – от 7.30 ч., със задължително тестване с антигенен тест в класната стая с помощта на учители и родители – доброволци, при спазване на всички противоепидемични мерки.
При влизането в училище и по време на тестването, учениците са с маски.
При наличие на положителен тест, съгласно Протокол 1 от Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата на МОН:
– ученикът се отделя незабавно в предназначеното за такъв случай място при осигурено наблюдение, докато не бъде взет от родител;
– училищните власти уведомяват незабавно родителя и личния лекар;
– ученикът е задължен да направи антигенен или PCR тест за COVID-19 в лабораторни условия;
– ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само след представяне на валиден документ, че е клинично здрав или за отрицателен резултат от лабораторно изследване за COVID-19.
Съгласно Протокол 2 от Насоките, в случай на положителен резултат от изследване в лабораторни условия, родителят уведомява директора на училището, който изпраща в РЗИ списък на контактните лица – съученици, учители и др. РЗИ издава предписание за задължителна 10-дневна карантина на контактните лица.

Съобщение

Уважаеми родители,
Запознайте се с писмото от министерството на образованието и науката за новите тестове за учениците, също слюнчени и щадящи. В писмото има линк към клип за тестовете, който да изгледате.


https://www.youtube.com/watch?v=xev2c_oNzEc

ВАЖНО!!!

Уважаеми ученици и родители,
във връзка с повишената заболеваемост от COVID -19 в Бургас, на основание Писмо с изх. № РД – 21-2966/04.11.2021 г. на Началника на РУО – Бургас и в изпълнение на т.18 от Заповед № РД – 01-890/03.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването, ви съобщаваме, че считано от 08.11.2021 г. – понеделник – всички ученици от 1 до 7 клас в ОУ „Антон Страшимиров“ – Бургас преминават на обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ за срок от поне една седмица до получаване на нова заповед, за която ще бъдете информирани.
Часовете на всички ученици ще се провеждат в MS Teams с начален час 9.00 ч. по график.

„Когато душите и сърцата трептят за хубавото, националното“

В празничния Ден на народните будители, обявен при неговото първо отбелязване през 1922 година „за народен празник на заслужилите българи”, обръщаме поглед към думите на министъра на Народното просвещение Стоян Омарчевски: „…Нашата младеж трябва да знае, че животът само тогава е ценен, когато е вдъхновен от идейност, от стремеж… когато душите и сърцата трептят за хубавото, националното, идеалното…“. Точно този трепет на душите и сърцата, биещи в едно, събра желанието на децата от ОУ „Антон Страшимиров“ – Бургас да изпълнят със съдържание голямото сърце на кампанията „Дари капачка – спаси живот“. С искрено желание и интерес, ученици от всички класове се включиха в инициативата и техните усилия се увенчаха с очакван резултат. С участието си в акциите на „Дари капачка – спаси живот“, всеки един успя да допринесе не само за рециклирането на събраните капачки, но и да подкрепи една благородна и стойностна кауза. В помощ на най-малките пациенти УМБАЛ Бургас вече има реанимобил – неонатална линейка със специално оборудване, купена с ресурси от рециклирани капачки и дарители. Каузата на Отделението по неонатология в нашия град отбеляза своя сполучлив завършек.
Следващата кауза, която е подета, е за закупуване на Оксимиксер – уред, който подпомага дишането на преждевременно родени бебета. Душите и сърцата на децата от ОУ „Антон Страшимиров“ – Бургас ще продължат да бият в едно – вече са приели присърце и работят усилено и за тази инициатива.
Инициативността и желанието да се вдъхновяват и насърчават усилията на учители, ученици, родители, дарители и спомоществователи не се изчерпва само с участието в една кампания, в реализирането на една идея. През месец септември с любезното съдействие, помощта и дарените средства от „Джейелпи“ ЕООД гр. Бургас и Училищното настоятелство при ОУ „Антон Страшимиров“ – Бургас се реализира първият етап от реконструкцията и подмяната на входните врати на западния вход на училището. Осигурена е възможност за пропусквателен режим, отговарящ на всички здравни и противопожарни изисквания. Децата от начален етап имат самостоятелен достъп до сградата на училището от модерно съоръжение, което осигурява изход и към изградените от северната страна беседки за занятия на открито, занимания по интереси и активен отдих и физическа активност.
С помощта на родители, дарители и спомоществователи училищното ръководство има готовност за реализация и на втория етап от реконструкцията, включващ ремонт на стълбищата и подмяна на парапетите, за да могат учители, ученици и родители да се радват на новата придобивка.
Съвместните усилия, здравата връзка и общите цели на учители, ученици, родители и дарители винаги са водели до успешна реализация и на най-смелите мечти – правят го днес, ще го правят и занапред.