Съобщение

Уважаеми родители,   

Учебната година за учениците от ОУ „Антон Страшимиров“ – Бургас ще приключи, както следва:

  • Учениците от I-III клас – на 23.06.2021 г. съгласно Заповед РД09- 3472/27.11.2020 г. на министъра на образованието и науката.

В периода 01.06.2021г. до 07.06.2021 г. –  проектна седмица с целодневно обучение за учениците.

В периода 08.06.2021 г. до 23.06.2021 г. ще се осъществяват компенсиращи мерки и/или обща подкрепа за ученици с  обучителни затруднения. Присъствието на учениците в тези седмици не е задължително.

Свидетелства за завършен клас ще се издават от 24.06. до 30.06.2021 г., като всеки класен ръководител ще организира предаването им на родителите.

  • Учениците от IV клас – на 30.06.2021 г. съгласно Заповед РД09-3472/27.11.2020 г. на министъра на образованието и науката.

В периода 15.06.2021 г. до 30.06.2021 г ще се осъществяват компенсиращи мерки и/или обща подкрепа за ученици с  обучителни затруднения. Присъствието на учениците в тези седмици не е задължително.

Свидетелства за завършен клас ще се издават от 01.07. до 07.07.2021 г., като всеки класен ръководител ще организира предаването им на родителите.

  • Учениците от  V и VI клас – на 30.06.2021 г. съгласно Заповед РД09-3472/27.11.2020 г. на министъра на образованието и науката.

В периода 15.06.2021 г. до 30.06.2021 г. ще се осъществяват компенсиращи мерки и/или обща подкрепа за ученици с  обучителни затруднения. Присъствието на учениците в тези седмици не е задължително.

Свидетелства за завършен клас ще се издават от 01.07. до 07.07.2021 г., като всеки класен ръководител ще организира предаването им на родителите

  • Учениците от VII клас – на 30.06.2021 г. съгласно Заповед РД09-3472/27.11.2020 г. на министъра на образованието и науката

Свидетелства за основно образование ще се издават след 01.07.2021 г., като всеки класен ръководител ще организира предаването им на родителите.

Подаване на документи за участие в приема на ученици след завършен VII клас е от 05.07. до 07.07.2021 г. вкл.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *