Важно

1. Уважаеми ученици и родители, уведомяваме ви, че съгласно заповед № РД09-3472/ 27.11.2020 г на Министъра на образованието, междусрочната ваканция е на 03.02.2021 г. дните 01.02. и 02.02.2021 г. са учебни, с програмата за първи срок.

2. Вторият учебен срок започва на 04.02. 2021 г. с нова седмична програма, присъствено за учениците от 1- 4 клас в първа учебна смяна и 7 клас във втора учебна смяна. Обучението си в електронна среда продължават учениците от 5 и 6 клас, във втора учебна смяна. График за часовете и организацията на обучението :

Важно!

Уважаеми ученици и родители,

Уведомяваме ви, че началото на общински кръг на олимпиадата по математика на 16.01.2021 г. /събота/ САМО ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV клас е от 9.00 ч.
Те трябва да се явят в училище в 8.30 ч.

Общински кръг на олимпиадата по математика в прогимназиален етап 5-7 клас НЯМА ДА СЕ ПРОВЕДЕ.