Обучение в електронна среда

Уважаеми ученици и родители, съгласно Заповед №РД – 34574/26.11. 2020 г. на министъра на образованието и с Решение на педагогическия съвет, учениците от 1 до 7 клас в ОУ „Антон Страшимиров“ Бургас ще се обучават в електронна среда за периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. по редовно седмично разписание с продължителност на учебните часове според утвърден дневен режим за обучение в електронна среда.

Съобщение

Уважаеми ученици и родители,
Съгласно Заповед № РД-10-171/24.11.2020 г. на директора на училището, учениците от 5-7 клас продължават обучението си в електронна среда на 26 и 27.11.2020 г. вкключително. За учениците от 1 и 2 клас тези дни са в присъствена форма на обучение.

Анкета – спешно

Уважаеми родители на петокласници, молим в срок до края на деня да попълните анкетата, като изразите Вашето мнение за това дали трябва или не учениците от 5 клас да бъдат в присъствено обучение в училище за 1 ден – на 26.11.2020 – четвъртък, поради очаквано Решение на Министерски съвет за затварянето на училищата от петък – 27.11.2020 г.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQx8PJGV9O3wvG-XslMED00640XJt8hDy8RWWy8rBMPEHcEg/viewform?usp=sf_link

Важно съобщение

Уважаеми ученици и родители,
Уведомяваме ви, че от 23.11. до 30.11.2020 г. включително, учениците от 3 и 4 клас преминават на онлайн обучение.

От 26.11.2020 г. учениците от 5 клас започват присъствено обучение във втора учебна смяна с начало 13.30 ч. Занималнята в 5 клас също ще бъде присъствена, в първа смяна.

Учениците от 6 и 7 клас остават на онлайн обучение до 30.11. 2020 г. включително.

Учениците от 1 и 2 клас продължават присъственото си обучение.

Повече информация за организацията на учебния процес ще получите от класните ръководители.

Съобщение

Уважаеми ученици и родители,
Уведомяваме ви, че от понеделник – 16.11.2020 г. до 27.11.2020 г. включително, учениците от 1 до 4 клас ще се обучават присъствено, в първа учебна смяна, с нормална продължителност на учебните часове и с редовна седмична програма.
Начало на часовете:
1 и 2 клас – от 8.20 ч.
3 и 4 клас – от 7.30 ч.
Часовете в ГЦОУД / занималня / ще са във втора смяна, с нормална продължителност.

Нова рубрика

Уважаеми родители и ученици,
в новата рубрика Актуална информация ще публикуваме ежеседмична информация за организацията и графиците за онлайн и приъствено обучение на паралелките в условията на сложна епидемична обстановка.

Съобщение

Уважаеми ученици и родители,
Предвид усложнената епидемична обстановка и с Решение на Областния кризисен щаб – гр. Бургас, от утре, четвъртък – 12.11.2020 г. до 25.11.2020 г. включително, учениците от 5 до 7 клас в нашето училище преминават на онлайн обучение.
Часовете ще се провеждат в MS Teams, с редовната седмична програма, като началото им ще бъде от 9.00 ч., с продължителност 30 минути и почивки от 10 мин, както следва:
1 час 9.00 ч. – 9.30 ч.
2 час 9.40 ч. – 10.10 ч.
3 час 10.20 ч. – 10.50 ч.
4 час 11.00 ч. – 11.30 ч.
5 час 11.40 ч. – 12.10 ч.
6 час 12.20 ч. – 12.50 ч.
7 час 13.00 ч. – 13.30 ч.
Занималните в 5 клас следобед започват от 13.30 ч. в съответните стаи в MS Teams.

Анкета

Уважаеми родители,
Налага ни се да живеем в сложна пандемична обстановка и да взимаме нелеки решения. Спазването на необходимите мерки и дисциплина вече не е само проява на отговорност към самите нас, а най-вече към здравето и живота на другите около нас. Всички ние, учителите и служителите в ОУ „Антон Страшимиров“, разбираме необходимостта и ползата от живия контакт с нашите ученици. Но, предвид лавинообразно растящия брой на заразените и боледуващи от Covid – 19 в национален мащаб, както и големия брой ученици, които се обучават в нашето училище, считаме, че е необходимо за период от 2 седмици, до края на месец ноември, учениците в прогимназиален етап от 5 до 7 клас да преминат на обучение в електронна среда.
Училището ни вече доказа, че разполагаме с достатъчно опит и ресурс, онлайн обучението на децата да бъде качествено.
Молим Ви да изразите Вашето мнение, като попълните настоящата анкета!
Благодарим!
От екипа на ОУ „Антон Страшимиров“ – гр. Бургас

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPKb6-uQ0lmGcSc3FqOXoPHPo_JScmVxCpBw0AVdfqr6IS_Q/viewform?fbclid=IwAR2GF7kQeREaZQ2NFJQjZSVsCyDCHNqbtDkl6lZ9-P0U9sglX1KZ17haA1A