Училищна библиотека

Училищната библиотека на ОУ „Антон Страшимиров“ скоро ще бъде напълно обновена – ще разполагаме със съвременно STEM оборудване и обогатен библиотечен фонд. Tака тя ще се превърне в желано място за всички четящи и лобознателни човечета.
Нашият проект по направление „Библиотеките като образователна среда“ беше одобрен и класиран на седмо място сред над хиляда участници от цялата страна.

Родителски срещи първи клас

График на родителските срещи за 1 клас:
1а клас на 04.09.2020г. от 18часа в Актовата зала на училището /1етаж/
1в клас на 04.09.2020г.от 18 часа – Компютърен кабинет /1 етаж/
1д клас на 04.09.2020г. от 18часа – Кабинет по биология /2 етаж/
1б клас на 08.09.2020г. от 18 часа – Компютърен кабинет /1етаж/
1г клас на 08.09.от 18часа – Актова зала /1етаж/