Съобщение

Уважаеми родители на бъдещи петокласници, разпределението на учениците по паралелки в 5 клас според заявленията за ИУЧ, критериите и обявените свободни места, са на разположение в канцеларията на училището. Информация се дава на място или на телефони 056 88 73 83 и 056 88 73 85.