БРАВО!

Според обобщените статистики за НВО – 7 клас за учебната 2019-2020г. средният брой точки на изпита по БЕЛ за 188 седмокласници от нашето училище е 68,06 т. и 19 ученици имат резултат над 90 т.
На изпита по математика средният брой точки е 51,49 т. , като 1 ученик е постигнал максималният сбор от 100 точки, 7 ученици имат над 90 т.
Тези резултати, сравнени с миналогодишните показват повишение в средния брой точки по математика. запазване на високите резултати по български език и литература,а броят на отличните оценки по двата предмета са съизмерими с миналогодишните.

Искрено се гордеем с високите постижения на нашите ученици и с професионализма на учителите им!
На добър час и успех в кандидатстването, скъпи седмокласници!

ВАЖНО

ОУ „Антон Страшимиров“ – Бургас обявява 17 свободни места в 5 клас през учебната 2020-2021 година в паралелките със следните профили:
– 4 свободни места в паралелка с учебен план с Избираеми учебни часове/ИУЧ/ – 1ч. английски език, 0.5 ч. български език и 1ч. математика.
– 13 свободни места в паралелка с учебен план ИУЧ : 1ч. математика, 0,5 ч. български език, 1 ч. изобразително изкуство.
Приемът е по документи. При постъпване на повече заявления от обявените свободни места, ще се съблюдават критериите, публикувани в сайта.
Необходими документи: Заявление по образец, оригинал на удостоверението за завършен начален етап, декларация за лични данни, сертификати и грамоти от участия в конкурси и състезания според критериите за съответния профил. /при наличие на такива/
Документи се приемат всеки ден в канцеларията на училището от 9 до 17.30 ч. до 03.07.2020 г.

Прием 1 клас

Уважаеми родители,
Предстои записване,  на учениците приети на първо класиране  в периода  от 05.06  до 12.06. 2020 година.
В тази връзка, Ви информираме за създадената организация в ОУ „Антон Страшимиров“ – гр. Бургас:
      Записване на дете за I клас чрез електронна поща:
1. Телефони за връзка: 056 887382 или 056 887383.
2. Родителят заявява на посочените телефони желание за записване на приетото дете в училището.
3. Съобщава личните данни на детето си / трите имена и ЕГН /.
4.  Служебно лице от училището изпраща на електронната поща на родителя на детето прието на първо класиране – заявление – декларация и декларация за лични данни необходими за записването.
5. Родителят трябва да изпрати на електронния адрес на училището priem1class@gmail.com сканирани и подписани следните документи: