Продукти по програмите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

   Уважаеми родители,

Във връзка с получено писмо от Държавен фонд „Земеделие“, Ви информирам, че ще предприемем действия продуктите за периода на извънредното положение 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. по програмите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ да се разпределят между учениците в нашето училище.

Заявителят „Джейелпи“ ЕООД  ще предостави по 420 гр. кашкавал (в индивидуална опаковка) и 2 кг. краставици.

1. Продуктите ще се раздават лично на родител на ученик по график при спазване на съответните санитарно-хигиенни условия и мерки за безопасност в условията на извънредно положение.

2. Раздаването на продуктите ще бъде две места. След като получите продуктите, предназначени за Вашето дете срещу подпис, ще напускате двора на училището по указанията от персонала.

3. При посещението си в училище сте задължително с маска на лицето.

4. Графикът за получаване на хранителните пакети e съобразен с изискването на Агенцията за безопасност на храните да няма забавяне, с оглед спазване срока на годност:

График 07.05.2020 г.
Клас начало край място
I а 08.30 09.00 вход стол
I б 09.00 09.30 вход стол
I в 09.30 10.00 вход стол
I г 10.00 10.30 вход стол
I д 10.30 11.00 вход стол
График 07.05.2020 г.
Клас начало край място
III а 11.00 11.30 вход стол
III б 11.30 12.00 вход стол
III в 12.00 12.30 вход стол
III г 12.30 13.00 вход стол
III д 13.00 13.30 вход стол
III е 13.30 14.00 вход стол
График 07.05.2020 г.
Клас начало край място
II а 08.30 09.00 вход централен
II б 09.00 09.30 вход централен
II в 09.30 10.00 вход централен
II г 10.00 10.30 вход централен
II д 10.30 11.00 вход централен
График 07.05.2020 г.
Клас начало край място
IV а 11.00 11.30 вход централен
IV б 11.30 12.00 вход централен
IVв 12.00 12.30 вход централен
IV г 12.30 13.00 вход централен
IV д 13.00 13.30 вход централен
IV е 13.30 14.00 вход централен

Забележка: От 14.30 до 16.30 часа ще работи входа към стола и родителите неуспели да вземат пакетите в определения им в графика час ще могат да го направят.

Раздаването на хранителните пакети ще се извършва от служителите на фирмата-доставчик, които разполагат със здравни книжки.

 Напомням, че при посещението в училище следва да спазвате физическа дистанция от не по-малко от 2 метра помежду си. Би било добре всеки от Вас да носи свой химикал при подписване на документите за получена храна.

ВЧЕРА – ПЛАХИ СТЪПКИ, ДНЕС – УВЕРЕНИ КРАЧКИ!

Приключи и шестата седмица на споделени страхове, трепетни очаквания и надграждане на увереността. Няма ги плахите стъпки, няма го съмнението! Нашите малки любопитковци, водени от своите учители, не се лутат в електронното пространство, те просто го владеят. Прохождането е назад във времето, сега заедно правим широки крачки във виртуалността.
        Децата на ОУ „Антон Страшимиров“ вече са властелинът на MS Teams. Всички тайни на виртуалната класна стая са разкрити.
        Знаем и го правим. И нищо не може да ни спре!

„Моят Великден“

Скъпи ученици и родители,
В навечерието на светлия празник Великден, обявяваме конкурс на тема : „Моят Великден“ за учениците от 5 до 7 клас в три направления:
– Рисунка и/или картичка
– Великденска украса на дома
– Великденско яйце
Снимайте своите творби и изпращайте снимките на имейл адрес: velikden.as2020@abv.bg в срок до 21 април 2020 г. Най-добрите 10 творби във всяка категория ще бъдат публикувани във фейсбук страницата ни, където ще можете да гласувате за тях чрез харесване на снимката до 30 април 2020 г.
Отличените на първите три места във всяко направление ще бъдат наградени след подновяването на учебните занятия в училище.
Ръководството и екипът на ОУ „Антон Страшимиров“ Бургас ви пожелава много здраве и приятни празнични дни!

Снимка на ОУ "Антон Страшимиров" Бургас.

Анкета за ученици

Уважаеми ученици, за нас е важно и необходимо да споделите мнението си за провежданото дистанционно обучение. При желание – попълнете анкетата.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1IXqRj-xc9jbnxBdEPd_ygQwJSMIo8rl986GqGU5zrZwyHw/viewform?fbclid=IwAR3_mTFdgFbcxjQJjJEAX5Yr7JkYK-BP9VgQzVlzTkGNCvuCXmhUdyV__BE