Уважаеми ученици и родители,
    По инициатива на Ученическия съвет, на 03, 04, и 05.12.2018 се проведе кулинарен базар. Каузите на мероприятието бяха две:
  1. Събиране на средства за ученици на училището в затруднено материално положение.
  С част от събраните средства закупихме 8 ваучери, всеки на стойност 70       лв., с които семействата на 8-те деца могат да пазаруват.
  1. По предложение на учениците от Ученическия съвет, всеки клас отдели по 40 лв. от събраните средства, с които след Нова година ще бъдат закупени диспенсъри и тоалетна хартия за всички тоалетни в училището. Към тази кауза се присъединиха и учителите и събраха сумата от 235 лв.
    Събраните средства от втория благотворителен базар ( който се провежда през настоящата седмица) и останалите средства от кулинарния базар всеки клас дарява по своя преценка – за свои нуждаещи се съученици, за Българската Коледа, за малката Таня, на която са нужни 50 000 долара за лечение в Пекин. Стойността на даренията ще оповестим, когато мероприятието приключи.
    На всички благодарим за инициативността, отзивчивостта и проявените съпричастност, човечност и доброта!
    Весели празници!