Уважаеми ученици и родители,
    По инициатива на Ученическия съвет, на 03, 04, и 05.12.2018 се проведе кулинарен базар. Каузите на мероприятието бяха две:
  1. Събиране на средства за ученици на училището в затруднено материално положение.
  С част от събраните средства закупихме 8 ваучери, всеки на стойност 70       лв., с които семействата на 8-те деца могат да пазаруват.
  1. По предложение на учениците от Ученическия съвет, всеки клас отдели по 40 лв. от събраните средства, с които след Нова година ще бъдат закупени диспенсъри и тоалетна хартия за всички тоалетни в училището. Към тази кауза се присъединиха и учителите и събраха сумата от 235 лв.
    Събраните средства от втория благотворителен базар ( който се провежда през настоящата седмица) и останалите средства от кулинарния базар всеки клас дарява по своя преценка – за свои нуждаещи се съученици, за Българската Коледа, за малката Таня, на която са нужни 50 000 долара за лечение в Пекин. Стойността на даренията ще оповестим, когато мероприятието приключи.
    На всички благодарим за инициативността, отзивчивостта и проявените съпричастност, човечност и доброта!
    Весели празници!

Представяне на книга

  Учениците от 5 клас  от  ОУ „Антон Страшимиров“  с ръководители  госпожа Галя Стоева и госпожа Румяна Кулева присъстваха на предствянето на книгата „Камен и пиратите от 5г“ с автор Елена Павлова. Събитието беше проведено в залата на Литературен клуб-читалня „Малкият принц“. Срещата премина  с много любопитство, безброй детски въпроси и много забавни моменти с откъси от книгата.  

Наградени ученици

      На 5 декември кметът Димитър Николов  награди  най-изявените бургаски ученици за учебната 2017/2018 година в зала „Атриум“ на БСУ. Постиженията им са в направления „Математика и природни науки“, „Хуманитарни науки“ ,“Изкуство“, „Спорт“.
ОУ „Антон Страшимиров“ се гордее със своите изявени ученици, които бяха от всички възрастови групи.   
Михаела Николова – 7 е
Дарина Иванова – 3б
Георги Аладжов – 3б
Стилиян Драганов 3 б
Александръ Стоилов – 4 г
Александър Иванов 4 г
Никол Сивова 4 б
Ивет Тодорлиева 4 б
Магдалена Манолова 6г
Георги Михайлов 5 г
Александра Минкова 1 в
Мартин Мавродиев 4г
Константин Николов 4 г