СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, учебните занятия за учебната 2018/2019г. ще започнат при следния график:
I смяна – 5, 6 и 7 клас от 7.30ч.
1 клас – целогодишно – I смяна от 8.00ч.
II смяна – 2, 3 и 4 клас от 13.15ч.