Проект „Езиково пътешествие“

     На 23.10.2017г. в ОУ”Антон Страшимиров” седмицата на четенето беше открита с изложба на рисунки на любими приказни герои. Учениците работиха по проект „Езиково пътешествие“, проведоха състезание и викторина. Започна инициатива за обновяване на библиотеките в класните стаи с детски книги и енциклопедии, в нея с желание и интерес се включиха  много деца. По-големите гостуваха на своите по-малки съученици и им представиха  любимите си книжки.
    Възпитаниците представиха любимите си книги, както и любопитни факти от живота на техните автори. Проведоха състезание за най-добър четец, като всеки показа своите умения за изразително и гладко четене. 
    През цялата седмица учениците и техните класни ръководители работиха усилено. Те използваха не само предвидените за това часове, а оползотвориха и междучасията. Седмицата на четенето приключи с много положителни емоции и с желание дейностите да се осъществяват и през останалото учебно време.

Програма с дейности за насърчаване и повишаване на грамотността за периода 2017-2018