ОУ „Антон Страшимиров“ – Бургас

О Б Я В Я В А

ПРИЕМ ЗА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017г. – 1 паралелка със засилено изучаване на изобразително изкуство и английски език.

Прием на документи до 31 юли 2016г.