Браво!

Димитър Стоянов от 7 г клас взе участие в националния кръг на олимпиадите по български език и литература и по история и цивилизация!

Грамота история и цивилизация

Грамота български език и литература