„Бургас – град на хиляди криле”

Учениците от 2 „г” и 2 „д” клас с класни ръководители г-жа Таня Станева и г-жа Радостина Манджукова  участваха в пленер на брега на „Атанасовско езеро” по проект на ПУДООС  „Обичам природата – и аз участвам”
 Те рисуваха  растителността и животинските видове в Бургаските влажни зони, които са тема на  спечеления от нас  проект „Бургас – град на хиляди криле.