Добри педагогически практики

На 15. 06. 2016 г. учители  от начален етап представиха пред колегите си успешни творчески практики и иновативни методи на преподаване.
 В семинара с доклади участваха:
Светла Андреева, Иванка Костадинова, Тонка Станева, Ивелина Русенова, Христина Стоева и Пепа Янева.
Презентациите на участниците може да разгледате тук:

Добри педагогически практики

ОУ „Антон Страшимиров“ – Бургас

О Б Я В Я В А

ПРИЕМ ЗА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017г. – 1 паралелка със засилено изучаване на изобразително изкуство и английски език.

Прием на документи до 31 юли 2016г.

„Бургас – град на хиляди криле”

Учениците от 2 „г” и 2 „д” клас с класни ръководители г-жа Таня Станева и г-жа Радостина Манджукова  участваха в пленер на брега на „Атанасовско езеро” по проект на ПУДООС  „Обичам природата – и аз участвам”
 Те рисуваха  растителността и животинските видове в Бургаските влажни зони, които са тема на  спечеления от нас  проект „Бургас – град на хиляди криле.