Резултати Simon Asks

Награждаването на участниците в състезанието, показали висок резултат ще се проведе на 14.05.2016 г. от 12:30 ч. в актовата зала на ОУ „Антон Страшимиров, град Бургас.

Резултати 1 и 2 клас
Резултати 3 клас
Резултати 4 клас
Резултати 5 клас
Резултати 6 клас