По повод световния ден на планетата Земя 22.04 обединение „Чужди езици“ организираха изложба от рисунки и плакати на тема 
„SAVE THE PLANET“
Участваха ученици от 1 до 7 клас, изучаващи английски език.