Съобщение

Списъци с разпределение по стаи за математическото състезание „Европейско кенгуру“, което ще се проведе на 19.03.2016г. от 11:00ч.

Учениците да се явят в 10:40ч в сградата на ОУ „Антон Страшимиров“