Училищна изложба по проект “ Да спасим пчелите“

Децата от 4 клас с класен ръководител г-жа Христина Стоева направиха училищна изложба по проект “ Да спасим пчелите“