Съобщение

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

На 29.03.2016 г. от 18:00 ч. в Актовата зала на ОУ „Антон Страшимиров“ ще се проведе общата информационна родителска среща за приема в първи клас за учебната 2016/2017 год.

ЗАПОВЯДАЙТЕ! ОЧАКВАМЕ ВИ!

Електронна система за записване в първи клас

правила за прием 1 клас – 2016-17 г.