Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  На  24.02.2016 г. /сряда/ от 18.30 часа в актовата зала на ОУ“Антон Страшимиров“ – Бургас ще се проведе публично обсъждане на бюджет 2016 година на училището. Всички учители и обслужващия персонал трябва да присъстват в залата.

Каним  родителите на нашите ученици да вземат участие в мероприятието.

От ръководството