Ние сме добри

От няколко дни главното стълбище в училище изглежда така :