Последният проект

IMG_0837 Днес 23.04.2015г. в ОУ „Антон Страшимиров“ – гр.Бургас се проведе акция по залесяване на училищния двор. Инициативата е посветена на седмицата на екоучилищата в България към Българско движение „Син флаг“, чийто дългогодишен член е училище „Антон Стршимиров“.

Над 100 ученици и техните родители се включиха в засаждането на над 30 различни по вид дървета: къдрава върба, плачеща върба, червен дъб, обикновен явор, сребролистна липа, източен чинар, полски клен. Средствата за финансирането са проект на Глобалния горски фонд към Фондация за екологично образовани ( FEE) за компенсиране на СО2. За участие във въпросния проект училището беше одобрено от Международната координация на Програмата „Учим за гората“ и Българско движение „Син флаг“.

За реализацията на замисъла възпитаници и учители от ОУ „Антон Страшимиров“ проведоха поредица от тематични дискусии. Изслушани бяха лекции за значението на дърветата за прочистване на въздуха, особено в индрустриалните градове като Бургас. Така получи зелена светлина идеята за повишаване на ботаническото познание на подрастващите, на здравната им култура. Естетизирането на учебната среда, създаването на трудови навици чрез засаждане и грижи за растенията са начин за възпитаване на цивилизовано градско поведение у младите хора.

P1020296