Браво!

Традиционно силно се представиха участниците ни в състезанието „Обичам те, българска реч!“, проведено на 28.03.2015г.

Отборно ПЪРВО МЯСТО имаме в 6 клас (от 127 участвали) и 7 клас (от 523 участвали).

Индивидуално:

1 място за Радина Филипова – 6 б клас,
3 място за Десислава Иванова – 6 в клас,
4 място за Веселина Фотева – 6 е клас, Ина Джингарска – 6 б клас и Надежда Петрова – 6 г клас,
5 място за Живко Койчев и Катерина Койчева – 6 б клас,
6 място за Йоана Горещилова – 6 е клас.

1 място за Станислава  Янева – 7 б клас,
2 място за Мартин Дачев и Павлина Миленова Димитрова – 7 б клас,
3 място за Клаудия Йорданова – 7 е клас,
5 място за Стела Стоянова – 7 б клас,
6 място за Даниела Вергова – 7 е клас, Златина Зафирова – 7 в клас и Надежда Костова – 7 д клас.

Последният проект

IMG_0837 Днес 23.04.2015г. в ОУ „Антон Страшимиров“ – гр.Бургас се проведе акция по залесяване на училищния двор. Инициативата е посветена на седмицата на екоучилищата в България към Българско движение „Син флаг“, чийто дългогодишен член е училище „Антон Стршимиров“.

Над 100 ученици и техните родители се включиха в засаждането на над 30 различни по вид дървета: къдрава върба, плачеща върба, червен дъб, обикновен явор, сребролистна липа, източен чинар, полски клен. Средствата за финансирането са проект на Глобалния горски фонд към Фондация за екологично образовани ( FEE) за компенсиране на СО2. За участие във въпросния проект училището беше одобрено от Международната координация на Програмата „Учим за гората“ и Българско движение „Син флаг“.

За реализацията на замисъла възпитаници и учители от ОУ „Антон Страшимиров“ проведоха поредица от тематични дискусии. Изслушани бяха лекции за значението на дърветата за прочистване на въздуха, особено в индрустриалните градове като Бургас. Така получи зелена светлина идеята за повишаване на ботаническото познание на подрастващите, на здравната им култура. Естетизирането на учебната среда, създаването на трудови навици чрез засаждане и грижи за растенията са начин за възпитаване на цивилизовано градско поведение у младите хора.

P1020296

 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

На 23.04.2015г. – четвърътък- от 18:00ч. в Актовата зала на ОУ „Антон Страшимиров“ ще се проведе информационна родителска среща за прием в пети клас на ученици от други училища.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!