Спечелете спортна площадка за вашето училище

„ЕКОПАК България АД“, съвместно с община Бургас, стартира кампания за сепариране и рециклиране на картонени опаковки за течности ( прясно мляко, натурален сок и др.)

В рамките на 10 дни от 19.09. до 29.09.2014 г. училището, включило се в състезанието и събрало най-много картонени опаковки за течности, ще спечели собствена спортна площадка. Условието е събраните картонени опаковки да бъдат здрави и измити. На 30.09.2014 г. комисия от община Бургас ще преброи събраните опаковки от всяко училище и ще определи победителя.

Очакваме да се включите активно!

Кутиите оставяйте на 1 етаж до кошчетата за разделно събиране на отпадъци!