Важно съобщение

Уважаеми родители на четвъртокласници от НБУ и други училища в района,

общата информационна родителска среща за приема в пети клас през учебната 2014-2015 година ще се проведе на 15.05.2014 г. – четвъртък – от 18.00 ч. в Актовата зала на ОУ „Антон Страшимиров“.