Относно записване на първокласници за учебната 2014/2015 година

Вече са ясни условията и правилата за прием, които ще влязат от сила от месец април. Приемът на първокласници за учебната 2014/2015 год. отново ще се проведе по електронен път. 

Pravila_Priem_I_Klas_Obsht_Burgas1

Критериите за прием в Първи клас е уеднаквен за всички училища на територията на община Бургас.  Родителите ще имат възможност да посочат 5 свои избора на училище. Тези, които нямат възможност да заявят своите желания по електронен път, ще могат да го направят, като отидат в даденото училище и попълнят формуляр. В тяхно присъствие дежурен учител ще въведе данните в системата и ще им предостави уникален номер за проверка на резултатите.

Децата, които ще се ползват с предимство са:

  • Завършили предучилищна подготовка в училището;
  • Деца, чиито братя и сестри се обучават в същото училище;
  • Деца на родители с постоянен или настоящ адрес към съответната териториална дирекция;
  • Дете сирак или полусирак;
  • Дете с трайни увреждания над 50%;