„Мама, татко и аз“

На 24.10.2013 г. Община Бургас – Бенефициент по проект BG051PO001 4.1.04-0068 „Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи” по ОП РЧР –  проведе ІІ Спортно състезание с участието на родители „Мама, татко и аз“.

Подобен спортен празник по Дейност 5 „Работа с децата и учениците за приемане на различието“  е част от поддейност Г – Организиране на спортно състезание с участието на родители и вече беше проведен през пролетта на 2013 г.

Празникът се състоя в  спортна зала „Младост“ – гр. Бургас.

В празника взеха участие и ученици от ОУ „Антон Страшимиров“, партньори на Община Бургас по проекта.

Той беше истинско удоволствие и радост както за децата, така и за техните родители, които възторжено участваха и аплодираха от трибуните.

На всички участници бяха връчени сертификати и награди – сладки лакомства и спортни пособия.

 

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=AAC05CEF6B0060A1&resid=AAC05CEF6B0060A1%211222&authkey=AHTFAp3FuGEpwYU“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]