Поправителна сесия

ГРАФИК НА СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 2012/2013 УЧ. ГОДИНА

11.09.2013 г. от 9.00 ч. – ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

11.09.2013 г. от 9.00 ч. – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

12.09.2013 г. от 8. 30 ч. – МАТЕМАТИКА – ЗП

13.09.2013 г. от 8. 30 ч. – МАТЕМАТИКА – ЗИП

13.09.2013 г. от 9. 00 ч. – ИСТОРИЯ – ЗП