Проект „Обичам природата и аз участвам“

123Приключи оформянето на фоайетата на 2 и 3 етаж на училището по проект "Обичам природата и аз участвам" към ПУДООС.  

Можете да видите снимки – преди, по време на работа и сега 🙂

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=AAC05CEF6B0060A1&resid=AAC05CEF6B0060A1%211112&authkey=AMPn4To3RVXZU9g“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“] [iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=AAC05CEF6B0060A1&resid=AAC05CEF6B0060A1%211119&authkey=ADgLS87gTXTm9Xk“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“][iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=AAC05CEF6B0060A1&resid=AAC05CEF6B0060A1%211122&authkey=AFhYg8KdKXYFsic“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]