Моменти от екоекскурзията „Магията на Странджа“

На 30.05.2013г. 50 ученици от 1 до 7 клас посетиха живописни кътчета в Странджа планина и разгледаха Посетителските центрове в гр. Малко Търново и с. Граматиково.

Екскурзията е по проект "Обичам природата и аз участвам" към ПУДООС.

 

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=AAC05CEF6B0060A1&resid=AAC05CEF6B0060A1%21840&authkey=ADVCZk0B4qiWMR8″ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]